Het topsectorenbeleid is te verkokerd, laat ondernemers als eindgebruikers te veel buiten beschouwing en gaat te weinig uit van de maatschappelijke behoefte. Bovendien zijn de grote bedrijven te dominant en de regelingen te bureaucratisch.  Een gesprek met Chris Bruijnes, directeur van InnovatieLink over zijn visie op de positie van het MKB in het innovatiebeleid, in het magazine Mercator Noviotech van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Klik hier voor het volledige artikel in Mercator Noviotech magazine.