De Topsector Chemie heeft onder de noemer ‘Chemie maakt…’ een drietal publicaties uitgebracht. Deze leaflets zijn bedoeld als handreiking aan andere sectoren, overheden, kennispartijen en de samenleving om samen te werken aan de innovaties van morgen.

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen in de transitie naar een CO2-neutrale economie. Grondstoffen moeten volledig efficiënt worden ingezet en hergebruikt. En dat in combinatie met een wereldbevolking die de komende decennia exponentieel zal toenemen naar circa negen miljard in 2050. Uitdagingen die de chemie met andere sectoren kan aangaan.

Leaflet ‘Chemie maakt energie 

Leaflet ‘Chemie maakt leven gezonder’.

Leaflet ‘Chemie maakt de Nederlandse economie circulair in 2050’