Kansen voor innovatieve ondernemers in biobased economy

Bent u als MKB-ondernemer op het ontdekkingspad van de biobases economy? Dan is Innovatielink de partner die u kan helpen. Wij helpen startende, groeiende en gevestigde MKB-ondernemers bij het realiseren van hun biobased ideeën.

Onze gespecialiseerde innovatiemanagers beantwoorden uw vragen en adresseren knelpunten. Wat we bovenal doen is ons biobased netwerk inzetten om u in contact te brengen met mogelijke klanten, investeerders, kennispartners, beleidsmakers, ontwikkellocaties of interessante partnerbedrijven.

“Onze reinigingsmiddelen zijn 100 procent
afbreekbaar en daar past niet een plastic verpakking
bij. Via via kwam ik in contact met
InnovatieLink die me op het
juiste spoor heeft gezet”

 

Riccardo de Waal, Boa Nova

Stimuleringsregelingen

Voor ondernemers in de biobased economy hebben gemeenten, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, het rijk en de Europese Unie verschillende instrumenten ontwikkeld. Hierbij een overzicht van de belangrijkste regelingen (bron: o.a. Agro & Chemie).

Biobooster

Zuid-West Nederland profileert zich graag als biobased regio. Onder de vlag van Biobased Delta scharen zich inmiddels een twintigtal MKB-bedrijven, kennisinstellingen en applicatiecentra. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, REWIN, de Provincie Noord-Brabant en InnovatieLink hebben Biobooster ingesteld, een fonds voor MKB-ondernemers in deze regio om snel een geringen financiele bijdrage te vinden voor hun project.

MIT-regeling Topsectoren Chemie en Energie, incl. Biobased Economy

Met de MIT-regeling Chemie en Energie stimuleert het ministerie van EZ mkb-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Het doel is de overgang naar een groene (biobased) chemie en een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening.

Biobased Economy en Groen Gas (BEGG)

Gericht op onderzoek en/of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa. Het eindproduct moet te vermarkten zijn via chemisch katalytische- en biotechnologische conversieroutes, en/of de conversie van biomassa en organische grondstoffen bevattende reststoffen (bijvoorbeeld uit huishoudelijk afval) naar groen gas via vergisting of vergassing. De subsidie is bestemd voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

Biomassa in Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Hiermee stimuleert het ministerie van EZ de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnologieën en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

Bio-economie in Horizon 2020

Dit onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma wil op een duurzame manier het beste uit onze biologische hulpbronnen halen. Dit leidt tot een overgang naar een duurzame Europese bio-economie. Eén die de kloof tussen nieuwe technologieën en hun uitvoering overbrugt. De financiering is beschikbaar voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie. De Europese Commissie verplicht vaak samenwerking met buitenlandse partners.

Bio-based Industries Joint Undertaking

De Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) is een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven, verenigd in het Bio-based Industries Consortium. BBI-JU is bedoeld om investeringen te mobiliseren in innovatieve faciliteiten en processen die hoogwaardige biobased producten fabriceren, en in onderzoek naar bioraffinage en demonstratieprojecten. In totaal wordt er 3.7 miljard euro geïnvesteerd in vijf waardeketens: de route van lignocellulose naar geavanceerde biobrandstoffen, biobased chemicaliën en biomaterialen, nieuwe generatie waardeketens in de bosbouw, nieuwe generatie waardeketens in de landbouw, nieuwe waardeketens van (organisch) afval en geïntegreerde bioraffinaderijen voor energie, pulp en chemicaliën.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor economisch evenwicht tussen de regio’s. De investeringen van het EFRO zijn gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden: dit wordt ook wel ‘thematische concentratie’ genoemd: innovatie en onderzoek, de digitale agenda, ondersteuning voor het mkb en de koolstofarme economie. Met name dat laatste thema krijgt veel aandacht. Er wordt geëist dat meer ontwikkelde regio’s 20% van hun EFRO-middelen besteden aan projecten voor de koolstofarme economie, overgangsregio’s 15% en minder ontwikkelde regio’s: 12%.

Artikelen InnovatieLink over biobased projecten

Autoshampoo in Bio-PE

Boa Nova is een bedrijf met de wortels in het petrolkanaal. Voor pompstations en voor bedrijven die actief zijn in automotive, bijvoorbeeld Kwik Fit, ontwikkelen het duurzame(re) producten die beter zijn voor mens en milieu. Daarbij kijkt Boa Nova ook naar duurzamere verpakkingsmaterialen, waaronder biobased applicaties. Innovatiemanager Caroli Buitenhuis, zette het bedrijf op het juiste spoor.

Gasland in Transitie

Nederland is bij uitstek een ‘aardgasland’ in transitie naar een duurzamere samenleving. Maar de weg naar groen gas is niet geplaveid. Welke rol spelen de overheid en het midden- en kleinbedrijf in innovaties op gebied van biogas en groene energie? Innovatiemanager Ton Voncken schetst de situatie.

Met skil in de snelkookpan

‘Bedrijven stuiten in hun innovatietraject vaak op dezelfde obstakels. Ze kunnen moeilijk vervolgfinanciering vinden, twijfelen over hun route naar de markt of ze verliezen hun oorspronkelijke doelgroep uit het oog. Het trainingsprogramma van Innovatielink zorgt ervoor dat deze ondernemers op het juiste spoor worden gezet.’

Biobased bouwen 

Biobased bouwmaterialen zijn beter voor het milieu, maar voegen ze nog iets extra’s toe? In geld of kwaliteit of aantrekkelijke eigenschappen van een product bijvoorbeeld. Voor de bouwsector lijkt dat essentieel om deze innovatieve materialen toe te gaan passen. Voorbeelden uit de praktijk, zoals de speurtocht naar een afbreekbare plantenpot die resulteerde in roestvrije vangrails van biocomposiet, bewijzen dat het kan.

“Het tijdperk van ieder voor zich is voorbij”

Hoe maak je van natuurlijke vezels niet alleen papier en karton, maar ook levensvatbare producten van biocomposiet? Het antwoord zit volgens Leon Joore van Millvision in lokale samenwerking. Het creëren van een nieuwe keten, van technologiepartners tot aan de klant van de klant, is de sleutel tot succes. En daarbij helpt InnovatieLink, die landelijk partijen bij elkaar brengt om het innovatieproces te versnellen.

Innovaties in verpakkingen

Een economie die hernieuwbare bronnen, afvalstromen en restmateriaal uit landbouw en de voedingsmiddelenindustrie inzet voor de productie van materialen en energie is de toekomst en bied kansen voor het bedrijfsleven.

Partners

Partners in biobased economy

Partners

Referentiebedrijven

Contact

InnovatieLink is nauw betrokken bij het versnellen van innovaties in de biobased economy. U kunt bij de volgende innovatiemanagers terecht met uw ondernemersvragen.

Sina Salim– gespecialiseerd in agrochemie en business development

Caroli Buitenhuis – gespecialiseerd in keteninnovaties in bioplastics, biobased verpakkingen en bio-economy projecten

Ton Voncken – gespecialiseerd in vergisting, biogas en groen gas