Industrielinqs pers en platform, het Utilities platform en FME Cluster Energy organiseren op 12 december het congres Industrie & Energie 2017 bij FME in Zoetermeer. De dag staat in het teken van het thema ‘Versnellen’.

De industrie wil zijn CO2-uitstoot terugdringen, maar om de ambities in het klimaatakkoord van Parijs is versnelling nodig. Dat kan door samen te werken met doorbraakinnovaties, harmonisatie van wet- en regelgeving en financieringsmodellen. Industrielinqs pers en platform, het Utilities platform en FME Energy hebben de ambitie opgepakt om de industrie te helpen bij deze versnelling met het congres Industrie & Energie 2017. Door knelpunten te benoemen en waar mogelijk weg te nemen, door inspirerende voorbeelden op het snijvlak van technische en sociale innovatie te tonen en door partijen te koppelen die samen meer bereiken dan alleen.

Lees meer over het congres Industrie & Energie 2017.