NATUURLIJK KAPITAAL EN CHEMIE: INZICHT IN MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJFSAMBITIES.

Bent u bezig met klimaatbestendigheid en uw impact op het klimaat, het zekerstellen van de voorziening van uw grondstoffen of de voorziening van voldoende en genoeg water voor uw processen? 

Graag nodigt MVO u dan uit voor een interactieve workshop waarin u aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de sector inzicht krijgt in de meerwaarde van natuurlijk kapitaal voor het behalen van uw (duurzaamheid)ambities en doelstellingen van uw bedrijf.

Interactieve workshop

Op 28 maart organiseert MVO een workshop voor de chemische sector over natuurlijk kapitaal. In de workshop verkennen de aanwezige bedrijven hoe het perspectief van natuurlijk kapitaal kan helpen bij het bereiken van (lange termijn) doelen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, energietransitie, watermanagement en grondstofzekerheid. De voertaal is Engels.

Geïnteresseerd? Check hier het complete programma of meld je direct aan!

N.B. De workshop kent een beperkt aantal deelnemers. Vanuit elk bedrijf kunnen daarom maximaal twee personen deelnemen.