Bent u actief in onderzoek en innovatie binnen de bio-economie en bent u benieuwd naar de impact van de afgeronde projecten binnen Horizon2020? Of wilt u weten waar kansen liggen voor Nederlandse deelnemers binnen het nieuwe werkprogramma? Kom dan naar de kennisdag over Europese onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de bio-economie.

Het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseren deze kennisdag op 28 september.

Onderzoek en innovatie stimuleren

Horizon 2020 is een kaderprogramma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Inmiddels zijn de meeste projecten van het vorige kaderprogramma (KP7) afgerond en verschijnt dit najaar het werkprogramma voor de laatste termijn van Horizon 2020 (2018-2020).

Ochtend

Tijdens de kennisdag zullen’s ochtends de belangrijkste uitkomsten en impact centraal staan van diverse onderzoeks- en innovatieprojecten van het Europese kaderprogramma, waaronder ook de agrifood ERA-NETten (European Research Area Networks). Met sprekers uit wetenschap, bedrijfsleven en beleid verkennen we hoe Europees onderzoek meerwaarde kan genereren.

Middag

‘s Middags komen de kansen en veelbelovende ontwikkelingen van het nieuwe werkprogramma van Societal Challenge 2 aan bod (voedselzekerheid en -veiligheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie). U hoort waarop uw projectvoorstel wordt beoordeeld en hoe u vroegtijdig uw omgeving kunt betrekken bij uw onderzoeks- of innovatieproject.

Conceptprogramma

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het gehele programma of een dagdeel naar keuze.  Het ochtendprogramma start om 9.30 uur met de inschrijving en ontvangst met koffie en thee en eindigt om 12.30 uur met een netwerklunch. Het middagprogramma begint om 12.30 uur met de netwerklunch en eindigt om 16.30 uur met een borrel. Lees meer details in het conceptprogramma (onder voorbehoud).

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan (een deel van) deze Kennisdag? Meld u dan aan via het online registratieformulier. Deadline voor aanmelding is 24 september 2017. Deelname is gratis. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst en aantal aanmeldingen per organisatie.