Zet jij je in voor de energietransitie? ? Heb je een focus op specifieke aspecten als techniek of beleid, maar besef je dat dit niet toereikend is? In projecten ondervind je wellicht dat jouw visie op een oplossing niet zomaar omarmd wordt en mensen weerstand of emotionele reacties tonen. Je realiseert je dat samenwerking de enige weg voorwaarts is. Maar hoe dan?

De energietransitie is een uitdaging van jewelste. Er zijn bijvoorbeeld naar schatting wel zo’n 90 partijen nodig om een aardgasvrije wijk te organiseren, terwijl al die partijen hun eigen wensen en belangen hebben. Hun eigen kijk op de realiteit. Hoe zorg je dat zij mee gaan werken in plaats van tegen?

 • Opschalen van wind op zee: Hoe krijg je inzicht in alle verschillende partijen en belangen die betrokken zijn, en creëer je een win-win situatie?
 • Verduurzaming van de sociale woningbouw: Hoe ga je om met de wensen en bezwaren van huurders en zorg je voor een aanbod waar huurders blij van worden?
 • Een energie-neutrale industrie: Hoe worden de juiste samenwerkingen gevormd en blijven alle partijen betrokken?

Trainingen sociale innovatie

Het MVI-E Skills Lab biedt in 2018 een serie trainingen aan op het gebied van sociale innovatie, die je helpen jouw ambitie beter en sneller te realiseren. Vaak is er over de techniek en de businesscase best goed nagedacht, maar lopen projecten vast op weerstand of een gebrek aan betrokkenheid.

‘Sociale innovatie’ helpt je daarbij, door bewezen theorieën over het gedrag van mensen toe te passen in de praktijk. Door een project vanaf de start beter te ontwerpen met betrokkenheid van de juiste partijen kan weerstand afnemen of zelfs veranderen in positieve energie, waardoor projecten sneller gerealiseerd worden.

In het MVI-E Skills lab leer je hoe je de juiste partijen activeert en betrokken houdt, en kun je met je eigen casus aan de slag. De trainingen worden alleen dit jaar gratis aangeboden worden door de Topsector Energie en zijn toegankelijk voor iedereen die werkt aan de energietransitie. Vooral voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

In het voorjaar komen de volgende trainingen aan bod:

1. De Connectie: Hoe zorg ik voor de juiste basis om beter samen te werken?

 • 20 maart – Rotterdam | 24 april – Utrecht
 • Hoe communiceer ik beter vanuit begrip van mezelf en de ander?
  • Het geheim van Mandela: Communiceren met inleving – Floor de Ruiter, Flying Elephants
 • Hoe creëer ik de condities waardoor partijen belangen-overstijgend tot betere oplossingen komen?
  • Co-creatie in Social Labs – Mariette Stolk, REOS-Partners

2. Stakeholders: Hoe kan ik met alle betrokkenen werken aan een win-win?

 • 10 april – Amsterdam | 15 mei  – Rotterdam
 • Hoe krijg ik tijdens het project iedereen aangehaakt en enthousiast, zodat het proces niet vastloopt op weerstand?
  • Stakeholder- en conflictmanagement – Marc Rijnveld, UvA Public Mediation Programma
 • Hoe kan ik mijn project zo inrichten en financieren dat meer partijen er profijt van hebben, waardoor het breed gedragen wordt?
  • Meekoppelen: creëren van win-win-win – Jurgen van der Heijden, AT Osborne

3. Project Design: Hoe kan ik een project zo ontwerpen dat we sneller tot realisatie komen?

 • 29 mei – Arnhem | 19 juni  – Utrecht
 • Hoe zorg ik dat ik mijn project vanaf de start ontwerp met kennis van de doelgroep(en) waardoor de oplossing uiteindelijk echt werkt?
  • Design thinking: Ken je doelgroep – Charlotte Kobus, PhD. TINH en docent TU Delft.
 • Hoe kan ik de juiste stappen doorlopen met betrokkenheid van de gemeenschap, waardoor er commitment ontstaat bij het realiseren van de oplossing?
  • Participatief actie-onderzoek – Madelon Eelderink