Verschillende bedrijven in de metropoolregio Amsterdam hebben textielresten die zij niet op een goede manier kunnen hergebruiken. Denk aan de jutenzakken van Starbucks, het snijafval van Ahrend of het niet herbruikbare textiel dat Sympany inzamelt. Nu worden deze textielresten vaak verbrand of tot vul- of isolatiemateriaal verwerkt. Binnen het RECURF-project heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht hoe dit textiel een nieuw, hoogwaardig leven kan krijgen.

Door textielresten te combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe materialen met unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Bij voorkeur worden hiermee producten ontwikkeld die de bedrijven zelf weer kunnen gebruiken of verkopen; een interessant circulair business model, met zowel economische als ecologische waarde.

Tijdens het eindevenement passeren de resultaten van RECURF de revue en wordt vooruit gekeken naar vervolgonderzoek. Samen met de projectpartners en andere geïnteresseerden kijken de onderzoekers naar en bespreken de kansen en mogelijkheden van dit innovatief biocomposiet materiaal.

AANMELDEN