In 2017/2018 organiseert InnovatieLink ‘IL Innovation Challenge’ in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een profcompetitie voor ‘HBO’er met Gouden idee voor MKB’. Het thema van deze wedstrijd is ‘materialen en circulaire economie’.

Verschillende teams van hogescholen gaan met elkaar de strijd aan om een vraag van een MKB bedrijf op het gebied van materialen en circulaire economie zo goed mogelijk te beantwoorden. Waarbij de teams samenwerken met het MKB bedrijf waar de vraag zijn oorsprong vindt.

De teams die zich aanmelden voor de wedstrijd en door gaan voor de volgende ronde krijgen een aantal weken de tijd om zich voor te bereiden op het ‘IL Innovation Challenge’ event. Tijdens dit event zullen een tiental teams bijeenkomen en hun oplossing voor de vraag presenteren. Uit deze presentaties zullen drie teams gekozen worden. Deze drie teams krijgen elk 5000 euro beschikbaar voor verder onderzoek.

Wie komt in aanmerking voor deze prijs?

De hoofdaanvragers zijn teams van een of meer HBO studenten die in 2017 ingeschreven staan bij een van de Nederlandse hogescholen ondersteund door een lector verbonden aan een van de Nederlandse hogescholen. De expertise van de hogeschool en de vraag van het MKB dienen complementair te zijn. Iedere student mag deelnemen aan maximaal één team.

Aanvraag

Tot 28 februari kunnen teams zich door middel van dit formulier aanmelden voor de wedstrijd. Bij meer dan 10 aanmeldingen zal er gekeken worden vanuit InnovatieLink, door inzet van een paar vooraanstaande leden uit het veld van materialen en circulaire economie, welke aanmeldingen het meest geschikt zijn om deel te nemen aan het event wat in april of maart van 2018 plaats zal vinden (afhankelijk van beschikbaarheid teams en locatie).

Bij vragen of interesse om deel te nemen kan er vrijblijvend contact worden opgenomen met InnovatieLink via info@innovatielink.nl.

Vragen vanuit het MKB

InnovatieLink heeft vanuit haar netwerk een aantal geïnteresseerden ondernemers geselecteerd, de bedrijven Gova, Bambooder en Dutch Water Tech dagen de teams met de volgende vragen uit:

Voor verder vragen omtrent de IL Innovation Challenge kunt u mailen naar info@innovatielink.nl