In het nieuwe NWO komen er mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking in de chemie.

Het ENW-domein stelt een nieuw, ENW-breed PPS-fonds in, naar het model van het Innovatiefonds Chemie. Bekende werkvormen als KIEM, LIFT, TA en CHIPP krijgen daarin een plek. De verwachting is dat het PPS-fonds begin maart zal opengaan, om in de zomer weer te sluiten. Voorstellen dienen net als voorgaande jaren te passen in de kennis- en innovatieagenda van de Topsector Chemie.

Meer informatie over het Innovatiefonds hier.