Uit een analyse van het Horizon 2020 ProBIO-project is gebleken dat minder dan 5% van de bio-economieprojecten die gefinancierd worden door het 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie van de EU (KP7), marktpotentieel hebben.

ProBIO heeft meer dan 400 projecten gescreend die zijn gefinancierd door het Knowledge Based Bioeconomy-programma. Ze constateerde dat projecten weliswaar nieuwe kennis hebben gegenereerd maar dat er maar heel weinig zover zijn dat ze sociaal-economische impact zullen hebben bij marktintroductie.

Het ProBIO-project doet de volgende aanbevelingen:

  • Bevorder meer marktgericht onderzoek en innovatie door de industrie en het MKB er meer bij te betrekken
  • Baseer oproepen voor toegepaste onderzoeksprojecten meer op strategische onderzoeks- en innovatie-routekaarten, die ontwikkeld zijn met het MKB en de industrie
  • Meer steun voor samenwerking en demonstratie
  • Voorzie gefaseerde financieringsprogramma’s van een langere termijn implementatieperspectief
  • Follow up van de impact van de resultaten na afloop van de subsidietermijn