Over de periode van de afgelopen 5 jaar is binnen de Topsector Energie bijna 1,2 miljard euro geïnvesteerd in ruim 1500 energie-innovatieprojecten. Hiervan is ruim 60% subsidie vanuit de overheid en is circa 40% afkomstig van private partijen.

Met de energietransitie op stoom en het SER Energieakkoord uit 2014 als extra impuls, hebben zich op dit moment bijna 1700 verschillende bedrijven en organisaties binnen het veld van de Topsector Energie verenigd, waarvan ruim de helft mkb-bedrijven zijn. Dit is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van 2012. Deze cijfers komen naar voren in de Terugblik in Cijfers 2012-2016 die door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) namens de Topsector Energie is samengesteld.

Terugblik in cijfers

De Terugblik in Cijfers is een jaarlijks terugkerende publicatie met als doel om alle belanghebbenden rondom energie innovatie inzicht te bieden in het publiek gefinancierde projectenportfolio binnen de Topsector Energie aan de hand van verschillende cijfers. Zij biedt hiermee instellingen en de politiek ook de mogelijkheid om de cijfers uit de Terugblik in Cijfers te gebruiken voor andere onderzoeken en voor de verantwoording van de investeringen in energie-innovatieprojecten.

Meer informatie

Lees de Terugblik in Cijfers 2012-2016.