Te weinig geld voor groei

Het voorstel is mede gebaseerd op onderzoek in opdracht van de provincie. Hieruit blijkt dat mkb-bedrijven die snel willen groeien moeilijk aan financiering kunnen komen. Bestaande fondsen van overheden voorzien in financiering tot €5 miljoen euro en richten zich vooral op startende bedrijven. Private investeringsfondsen en banken kunnen slechts beperkt voorzien in grote bedragen risicokapitaal. Hierdoor blijft het groeitempo en de concurrentiekracht van enkele zeer kansrijke bedrijven achter, onder andere in hightech, medische technologie en farmacie. Tweederde van de fondsmanagers actief op de Brabantse markt geeft dan ook aan dat een nieuwe financieringsmogelijkheid gewenst is.

MKB-plusfaciliteit

Doel is om bedrijven financieel te helpen bij de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van een grootschalige productie, waardoor zij hun product sneller op de markt kunnen brengen. Verwacht wordt dat jaarlijks 4 tot 6 bedrijven na zorgvuldige toetsing in aanmerking komen voor financiering. Het gaat om innovatieve ondernemingen die potentieel een grote bijdrage kunnen leveren aan economische groei. De provincie hoopt deze bedrijven met de faciliteit aan te kunnen trekken en te behouden voor Brabant. Geschat wordt dat de investeringen 600 directe banen per jaar kunnen opleveren. Het merendeel van de deelnemende bedrijven gaat groeien en winst maken. Zij kunnen daardoor leningen op termijn met rente terugbetalen of de fondsmanager verkoopt de aandelen met winst. De investeringen vloeien zo weer terug in het fonds, waardoor het kapitaal steeds weer opnieuw kan worden geïnvesteerd.

Strategische Investeringen

De Europese Commissie stelde in 2015 een fonds in om structurele groei van de lidstaten te bevorderen. Dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen beoogt €500 miljard aan investeringskapitaal samen te brengen voor Europa. Provincie Noord-Brabant werkt samen met Invest-NL (de Nederlandse investeringsbank in oprichting), de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (de beheerders van EFSI) aan de oprichting van de mkb-plusfaciliteit. Deze moet kapitaal uit het fonds verbinden aan bedrijven in Brabant. Dit principebesluit van Gedeputeerde Staten is belangrijke stap naar het in werking treden van de faciliteit in 2018. De provincie wil nu afspraken met de samenwerkingspartners vastleggen in overeenkomsten. Dit zal na de zomer plaatsvinden. Op dat moment volgt ook meer informatie over de werking van de faciliteit.