Om de innovatiekracht van Nederland te versterken willen VVD, CDA, D66 en Christen Unie het MKB een krachtiger rol toebedelen. De MIT-regeling en Innovatiekrediet worden daarom uitgebreid. Ook gaat er meer geld naar toegepast onderzoek en wil de overheid als launching customer innovaties gaan aanjagen. Dit staat in het Regeerakkoord dat vandaag is gepresenteerd.

“Dit regeerakkoord bevestigt de noodzaak om het MKB een krachtiger rol te geven in het innovatiebeleid”, aldus Chris Bruijnes, directeur InnovatieLink. “Dat is een goede zaak. Belangrijk is om daarbij in de huid van het bedrijfsleven te kruipen, dat vooral op zoek is naar financiering, klanten en samenwerking. De gouden driehoek Onderzoek, Overheid en Onderneming moet aangevuld worden met een vierde O van Opdrachtgever.”

Om de innovatiekracht van Nederland te versterken wil de nieuwe regering de volgende maatregelen nemen:

  • Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica.
  • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat.
  • Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid.

Onderwijs en onderzoek

  • In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.
  • Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek‐private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.

Regionaal en internationaal

  • De mainport‐status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.
  • Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.