Visie & missie

Het MKB speelt een belangrijke rol in innovatie. De innovatie die nodig is om van Nederland een duurzame samenleving te maken. In de wirwar van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden is het voor het MKB een uitdaging om hun innovatie-ambities te realiseren. Innovatielink helpt MKB’ers in de sectoren chemie en energie bij vragen en knelpunten op de weg van vinding naar markt. Met heldere, concrete adviezen en een InnovatieAtlas en een FinancieringsAtlas bieden wij inzicht in netwerken en financiering.

Wij matchen innovatievraag en -aanbod. Hiermee maakt Innovatielink haar missie waar: een gezond innovatieklimaat in de sectoren chemie en energie.

Welke technologieën houden ons bezig?

InnovatieLink ondersteunt de technologieën die deel uitmaken van het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Deze technologieën omvatten in de praktijk vaak een brede groep MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe (bio)kunststoffen. Het gaat daarbij niet alleen om het maken van deze (bio)kunststoffen, maar ook om de verwerking van deze stoffen in halffabricaten en nieuwe producten. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van warmtetechnologie, waarbij niet alleen het ontwerpen en maken van nieuwe apparaten van belang is, maar ook de installatie daarvan in woningen, kantoren en andere gebouwen door installateurs. Kortom de technologieën uit het Topsectorenbeleid geven InnovatieLink een richting, maar beperken ons niet in de ondersteuning van MKB, zolang er aansluiting is.

Wilt u meer weten over de technologieën die wij ondersteunen?
Vind meer informatie over het topsectorenbeleid en -technologie in de chemie en energie.

Klik hier voor de algemene folder van InnovatieLink.

Vacatures

Dienstverlenend, altijd nieuwsgierig, verbinder pur sang, gedreven door innovatie en met kennis van chemie- of energiesector? Of simpelweg een pro in communicatie of financiën en ervan overtuigd dat jij meerwaarde levert aan de vraag van het MKB? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Momenteel hebben wij geen vacatures open staan.

Partners

Onze partners in innovatie

Topteams voor Kennis en Innovatie

Communities of Innovation

Hotspots voor innovatieve bedrijvigheid

Mediapartners

Brancheverenigingen

InnovationLABs

Centers forOpen Chemical innovation (COCi)

Maatschappelijke partners

Overige partners