Slimme Materialen (Advanced Materials)

De technologieën voor slimme materialen richten zich op de 3 hoofdlijnen:

 1. Materialen met nieuwe functionaliteiten of eigenschappen
 2. Dunne films en coatings
 3. Materialen voor duurzame ontwikkeling, zowel de samenstelling van het materiaal zelf als de bijdrage aan andere duurzame processen

Chemistry of Life

Het gaat hierbij om de ontwikkeling van steeds meer kennis over het leven op moleculaire schaal met het doel een effectievere en efficiëntere gezondheidszorg. Ook hier onderscheiden we 3 hoofdlijnen:

 1. Persoonlijke gezondheidszorg
 2. Voedselveiligheid
 3. Kennis van cellulaire processen van molecuul naar organisme

Chemische Conversie, Procestechnologie en Synthese

De grote uitdaging hier is de omslag van onze huidige economie, die draait op onze voorraden fossiele grondstoffen, naar een economie gebaseerd op duurzame bronnen. Innovaties in de katalyse en procestechnologie leveren hier vaak mooie doorbraken. Het gaat hier om de volgende 3 hoofdlijnen:

 1. Verbeteren van de efficiëntie van bestaande chemische processen
 2. Benutting van duurzame grondstoffen, vanuit bijvoorbeel afvalrecycling en opwerking van biomassa
 3. Optimalisatie van syntheses van complexe moleculen

Nanotechnologie

Nanotechnologie levert doorbraken op het gebied van onder andere (bio)sensoren, microreactoren, anaytische technologieën en de derde generatie zonnecellen. De toepassingsgebieden die onder de aandacht zijn, zijn:

 1. Welzijn, kwaliteit van leven
 2. Circulaire economie
 3. Energiebesparing en –opslag