Op 10 april is het rapport HET VERHAAL gelanceerd in Den Haag. Dit verhaal over de toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie schetst eindbeelden voor verschillende industriële sectoren. Het gaat daarbij uit van een klimaatneutrale samenleving waarin duurzaam opgewekte energie in ruime mate beschikbaar komt.

Het verhaal schetst de trends die de energie-intensieve industrie van buitenaf radicaal kunnen veranderen en bevat de strategische stappen die de komende vijf tot tien jaar kunnen worden gezet om het geschetste eindbeeld te realiseren.

Deze stappen en eindbeelden zijn besproken met vertegenwoordigers van de verschillende industriële sectoren die in het rapport worden beschreven. Het verhaal is bedoeld om te worden doorverteld, aangevuld en verbeterd. De partijen die hebben bijgedragen aan het rapport zijn onder meer TKI Energie &Industrie, Institute for Sustainable Process Technology, Urgenda, OCI Nitrogen en Netbeheer Nederland.

Het verhaal kan hier worden gedownload.