Hoe beïnvloed big data het onderzoek in de gezondheidszorg? Hoe kan big data helpen bij het verbeteren van de gezondheidszorg en wat zijn de beperkingen? 

Dag 1: Big-data toepassingen in de gezondheidszorg

De eerste dag van de 12e editie van het symposium Radboud New Frontiers, op 1 november 2018, geeft je alle antwoorden op het gebied van big-data in de gezonheidszorg. De dag begint met een inspirerende blik op veelbelovende big data-toepassingen, gevolgd door verschillende heldere voorbeelden. Uiteraard zal er ook aandacht zijn voor belangrijke methodologische aspecten / principes van data science. Dit deel van de dag wordt afgesloten met een geïntegreerd overzicht van gegevenswetenschap in de gezondheidszorg: hoe kunnen we de belofte omzetten in realistische resultaten?
Het tweede deel van de dag zal de grenzen van big data en data science in de gezondheidszorg onderzoeken vanuit een technisch, ethisch en klinisch perspectief door middel van inleidende gesprekken en een debat met alle sprekers (+ stemmen met smartphone).
Deze eerste dag is in het Engels en heeft onderzoekers uit een breed scala van disciplines als doelgroep. Daarnaast is het mogelijk om een abstract voor de poster sessie in te leveren. 

Dag 2: Netwerkzorg 4.0

De tweede dag van het symposium New Frontiers, op 2 november 2018, gaat in op de nieuwste vorm van zorg: Netwerkzorg en hoe dit met succes kan worden toegepast. Let op: deze dag is in het Nederlands!
Na tientallen jaren van specialisatie is de gezondheidszorg steeds effectiever geworden. Sommigen spreken zelfs van ‘precision medicine’ en van ‘super-specialisatie’. Specialisatie heeft echter wel een nadeel: fragmentatie. Het geheel van de zorg en het totaal van de patiënt blijven overzien is hierbij een belangrijke uitdaging. Dit speelt vooral als mensen meerdere ziekten tegelijkertijd hebben (multimorbiditeit). De omvang van deze groep patiënten stijgt. Mede door veroudering. Specialisatie heeft daarnaast als nadeel het ten koste gaat van de geografische toegankelijkheid van de zorg: niet ieder ziekenhuis kan excelleren in alle onderdelen van de zorg. De praktijk is dat ziekenhuizen verschillen in hun focus en speerpunten. Patiënten zijn dus niet overal even goed af met hun specifieke gezondheidsprobleem. Reizen loont. Voor patiënten is het van belang dat zorginstellingen en – professionals bereid zijn om naar elkaar te verwijzen als ze verwachten dat patiënten bij de ander beter af zijn of als alternatief, ketens compleet te integreren. Dit speelt tussen ziekenhuizen, maar ook in toenemende mate tussen eerstelijn en ziekenhuizen (shared care, anderhalfdelijnszorg).
Klik hier voor meer informatie en registratie van het Radboud Frontiers Symposium: Dag 2