De Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organiseert van 23 tot en met 25 oktober de Water, Electricity, Technology and Environment Exhibition 2018 (WETEX).

Al sinds 1999 organiseert de DEWA dit internationale event in Dubai waar meer dan 20 landen hun kennis en kunde middels landenpaviljoenen kunnen presenteren. Meer dan 25.000 deelnemers, waaronder wereldleiders, internationale beleidsmakers, management uit de industrie, investeerders, deskundigen, academici en journalisten, bezoeken jaarlijks de WETEX. Zij zijn hier ieder op zoek naar praktische en duurzame oplossingen voor de hedendaagse duurzaamheidsvraagstukken en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

Gezien de ambitie van de VAE om in 2021 24% van zijn energieverbuik uit ‘low carbon’ bronnen te verkrijgen en de daarbij horende mogelijkheden voor de Nederlandse sector, werken Cleantech Holland, FME, NWP, Water Alliance, Envaqua en de Topsector Energie samen om zich in Dubai te presenteren. Gezamenlijk willen zij de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van watermanagement, duurzame energie en milieutechnologie presenteren, met een landenpaviljoen waar Nederlandse bedrijven en organisaties aan deel kunnen nemen. De gehele Nederlandse cleantech sector staat centraal.

Meer informatie en aanmelden: