Het bepalen van uw financieringsbehoefte kan een uitdaging zijn, wij geven u graag een aantal handvatten.

Het belang van een juiste berekening

Het bepalen van uw financieringsbehoefte is om twee redenen erg belangrijk. Ten eerste is het ophalen van kapitaal – in elke vorm – tijdrovend. Het kan dan ook erg vervelend zijn om een nieuw financieringstraject te moeten starten, omdat u uw financieringsbehoefte in eerste instantie verkeerd had ingeschat. Ten tweede is het aantrekken van kapitaal (op subsidies na) vaak duur. U betaalt bijvoorbeeld rente of staat een deel van uw aandelen af. Op zo’n moment wilt u er wel zeker van zijn dat u niet te veel geld ophaalt en dus te duur uit bent voor de financiering. Met dit stappenplan krijgt u scherp wat de omvang van uw financieringsbehoefte is:

1. Inventariseren en prognose

Eerst gaat u alle geldstromen in uw onderneming na. Welke kosten maakt u en welke opbrengsten staan daar tegenover? Als u alles inzichtelijk hebt, kunt u beginnen aan uw financiële prognoses. Deze zijn gebaseerd op álle geldstromen. Hierbij maakt u aannames over het toekomstig verloop van die geldstromen. Zo bepaalt u bijvoorbeeld uw verwachte omzet, kosten en investeringen

2. Het juiste bedrag

Nu gaat u aan de slag met het opstellen van uw kasstroomprognose. U telt alle geldstromen bij elkaar op en ziet onder aan de streep wat uw financieringsbehoefte is. Toch bent u dan nog niet klaar, want de toekomst verloopt niet altijd zoals verwacht. Daarom is het belangrijk verschillende scenario’s uit te werken, zodat u een beeld krijgt van uw minimale en maximale financieringsbehoefte. Met deze getallen kunt u bepalen welk bedrag u uiteindelijk nodig hebt om uw plannen te verwezenlijken, en waarvoor precies. Dit helpt u om de juiste bron te vinden voor het ophalen van de financiering.

Vragen? Neem dan contact met ons op

Wij gaan graag voor u op zoek naar de juiste bronnen of adviseurs, die u kunnen helpen om de levensfase van uw onderneming te bepalen. Neem contact op of raadpleeg de FinancieringsAtlas.