Het kabinet prikkelt startups in het mkb om mee te doen met de klimaat- en energietransitie door een speciale tender van de SEED capital-regeling van 20 miljoen euro. De tender wordt nu voorbereid en in oktober 2019 opengesteld.

Financiering en coaching voor kleine en startende ondernemers
Het ministerie van EZK is voor veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financiering en garantstellingen. In 2018 verstrekt EZK via de BMKB 3.029 borgstellingen, voor een totaalbedrag van 585 miljoen euro. In 2019 heeft EZK de lening aan microkredietenverstrekker Qredits verlengd tot 2045. Daarmee is de financiering en coaching gegarandeerd van een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits verleent op dit moment zo’n 300 kredieten per maand, en er zijn inmiddels 600 coaches voor Qredits actief. EZK maakt het ook mogelijk dat een nieuwe financier als de Bank voor Nederlandse Gemeenten in Qredits gaat participeren voor 50 miljoen euro.

Innovatie in het mkb
Voor het mkb zijn vanaf 2018 extra innovatiegelden beschikbaar gesteld via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet. Er is goed gebruik gemaakt van deze regelingen; zo zijn in 2018 1.400 projecten toegekend vanuit het MIT. Voor startups en scale-ups heeft staatssecretaris Keijzer tot 2023 65 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

20 miljoen euro voor klimaat- en energie-startups
De overheid daagt mkb en startups uit om mee te doen met de grote klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. Twintig miljoen euro van het SEED capital budget wordt eenmalig ingezet voor een tender voor klimaat- en energie-startups. De tender wordt nu voorbereid en in oktober 2019 opengesteld.