Wilt u als MKB-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan kunt u namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Het project moet gericht zijn op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. U kunt uw aanvragen indienen van 11 juni tot 10 september 2019. Er is in totaal € 8,2 miljoen beschikbaar.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is een van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Een project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Voor de R&D-samenwerking geldt:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
  • De subsidie is ligt tussen € 50.000 en € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 per deelnemer
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
  • Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal twee jaar

RVO.nl handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO.nl alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt.

Klik hier voor meer informatie.