Topsectoren Energie, Chemie en HTSM gaan voor nationale aanpak

De komende weken gaat de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen op uitnodiging van de topsectoren Energie, HTSM en Chemie aan de slag om een visie op te stellen voor de transitie naar een CO2-neutrale samenleving met behulp van duurzaam opgewekte energie. “Dit thema vraagt om een nationale aanpak”, aldus commissievoorzitter Richard van de Sanden. “Nederland heeft een sterke kennispositie en een grote en diverse private sector die deze thematiek wil oppakken; die kans is te mooi om te laten liggen”. Vrijdag 16 juni aanstaande presenteert de commissie het tussenresultaat tijdens een themadag.

Grote transitie, sterk fundament

De topsectoren Energie, HTSM en Chemie hebben geconstateerd dat op het grensvlak van deze sectoren al veel gebeurt, met name gerelateerd aan de conversie van elektriciteit en zonlicht naar producten. Daarom organiseerden de topsectoren in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken afgelopen januari een themadag rond dit onderwerp. Recentelijk werd in een symposium ‘Transitie naar een CO2 neutrale industrie’, georganiseerd door de topsector Energie, de dialoog met het bedrijfsleven aangegaan over welke innovaties nodig zijn en hoe Nederland een koploperspositie kan bereiken.

Nationale aanpak

Volgens Paulien Herder van de Topsector Energie is er behoefte aan een nationale aanpak. “om de inzet van elektrochemische conversie en materialen voor de samenleving dichterbij te brengen, en daarmee de transitie naar een op de toekomst gerichte CO2-arme samenleving. De thematiek vereist samenwerking tussen verschillende disciplines, nieuwe allianties tussen bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en vraagt om samenwerking over de grenzen van topsectoren heen.”

Adviescommissie ECCM

De volgende experts gaan de komende weken aan de slag:

 • ir. Hans van der Weijde (Tata Steel) –  Programmamanager Elektrochemie en CO2-reductie
 • drs. Marco Waas (AkzoNobel)  –  Director RD&I and Technology Industrial Chemicals
 • ir. John van der Schaaf (TU/e)  – Chemical reactor engineering
 • Alexander van der Made (Shell) –  Principal Scientist Future Energy Technologies
 • prof. dr. Bernard Dam (TU Delft)  – Materials for Energy Conversion & Storage
 • Peter Bouwman (Nedstack fuel cell technology) –  Chief Technology Officer
 • prof. dr. ir. Richard van de Sanden (DIFFER),  –   Directeur DIFFER, Plasmafysica en chemie
 • ir. Earl Goetheer (TNO) – Principle scientist Sustainable Process & Energy Systems
 • prof. dr. Gert-Jan Gruter (Avantium) – Chief Technology Officer
 • prof. dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht)  –  Inorganic Chemistry & Catalysis
 • prof. dr. Marc Koper (Universiteit Leiden) – Elektrochemie
 • prof. dr. Guido Mul (Universiteit Twente)  – Photocatalytic synthesis
 • ir. Wim Willeboer (RWE)  –  Strategic Engineer Process Technology

Het tussenresultaat bespreekt de commissie tijdens een tweede themadag op vrijdag 16 juni aanstaande vanaf 12:00 uur te Den Haag. U kunt zich hier aanmelden.