Innovatieve ondernemers in de energiesector die willen samenwerken met een universiteit of HBO-instelling kunnen een beroep doen op NWO financiering. KIEM is een financieringsinstrument dat zich specifiek richt op de samenwerking tussen mkb en kennisinstellingen voor kortlopende projecten om kennis te ontwikkelen. KIEM aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot 8 oktober 2019.

Een KIEM-project combineert de praktijkervaring van het MKB met de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen om een fundamenteel probleem op te lossen of om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven van en met startups.

KIEM is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het ENW PPS-fonds. KIEM wil voor MKB’s de drempel verlagen om bij kennisinstellingen binnen te stappen. Het ENW PPS-fonds staat open voor nieuwe initiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, HTSM, Agri & Food en ICT.

De projectgrootte bedraagt minimaal 20.000 euro, opgebouwd uit 4.000 euro MBK-bijdrage (in cash of in kind) plus 16.000 euro NWO-bijdrage. De projectgrootte bedraagt maximaal 50.000 euro met 10.000 euro bedrijfsbijdrage, waarvan minimaal 5.000 euro in cash en 40.000 euro uit het ENW-PPS fonds.

Klik hier voor meer informatie.