“Ervaring delen in een informele sfeer is zinvol. Iedereen ziet vergelijkbare uitdagingen, maar je kunt vaak een keuze maar één keer maken.” Dit was de conclusie van een van de deelnemers aan de eerste Peer2Peer sessie voor MKB ondernemers in de offshore windindustrie van InnovatieLink en Buccaneer Delft. .

Zeven innovatieve MKB-ondernemers in de offshore windindustrie wisselden in een besloten sessie met mede-ondernemers (peers) ervaringen uit over ondernemerschap. Over onderwerpen waar innoverende bedrijven tegenaan lopen, zoals het vinden van financiering, een launching customer en het aantrekken van personeel, zijn persoonlijke ervaringen uitgewisseld.

Los van dagelijkse hectiek

Het idee is om de ondernemers los te laten komen van de dagelijkse hectiek en in te zoomen op hun urgente ondernemersvragen. Die opzet lijkt geslaagd. De waarde van zo’n sessie zit volgens een van de ondernemers in het feit dat “ik vanuit eenzelfde perspectief met medeondernemers kan sparren, ervaringen kan delen en van hen kan leren.”

Begin 2017 zal een volgende P2P sessie worden georganiseerd. Interesse? Neem contact op Martin Weissmann (m.weissmann@innovatielink.nl).

Meer weten over onze MKB-activiteiten voor Wind op Zee? Klik hier.