Het kabinet heeft vandaag in de Ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid. Acht ministeries (EZK, Defensie, IenW, LNV, JenV, SZW, OCW en VWS) hebben, samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de negen Topsectoren, 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema’s energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “We staan voor omvangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijft onze zorg betaalbaar en toegankelijk en gaan we om met vraagstukken over klimaat, landbouw, zorg en veiligheid? Deze uitdagingen moeten ook leiden tot economische kansen. Door het gezamenlijk vaststellen van 25 missies binnen deze thema’s kunnen onze ondernemers van MKB tot grootbedrijf en kennisinstellingen direct meedenken en hierna aan de slag met de oplossingen.”

In de Kamerbrief die het kabinet vandaag heeft gestuurd, zijn alle missies terug te vinden.

De missies voor energietransitie en duurzaamheid

 1. Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op
  weg naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Dat valt uiteen in:
  • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;
  • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050;
  • Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en
  producten in 2050;
  • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050;
  • Een netto klimaatneutraal landbouw- en natuursysteem in 2050.
 2. Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de
  doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.

Sleuteltechnologieën cruciaal voor benutten economische kansen

De uitdagingen en missies liggen door dit besluit voor de komende jaren vast, maar de weg ernaartoe vaak nog niet. Duidelijk is wel dat sleuteltechnologieën zoals fotonica, quantum-, nano- en digitale technologie een belangrijke rol spelen bij het realiseren van meerdere missies.

Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien met zo min mogelijk verspilling. Of lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. En Smart industry met productierobots die ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.

Topsectoren nu aan zet

Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet.