Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen, met de regeling MKB Idee. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. Aanvragen kan vanaf 15 april. 

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Op 9 april is er een informatiebijeenkomst in Den Haag.

Klik hier voor meer informatie