De NVDE heeft een notitie uitgebracht met mogelijke maatregelen die nog in 2020 effect hebben en bovendien een positieve bijdrage leveren aan energietransitie op langere termijn. Het gaat om meer zonne- en windenergie, betere netaansluitingen, energiebesparing en meer elektrische auto’s. Deze notitie is een reactie van de belangenvereniging voor duurzame energie op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving waaruit blijkt dat het heel moeilijk  wordt om het Urgenda-doel van een kwart minder CO2 in 2020 nog te halen. 

De NVDE vindt het belangrijk om in het klimaatakkoord te werken op basis van realistische prognoses – en ondertussen op de korte termijn nog enkele ‘negens en tienen’ te scoren voor een voldoende.

Er zijn grofweg vier categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden:

  1. Versneld sluiten van kolencentrales. Als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie-centrale sluiten, scheelt dat ongeveer vijf megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.
  2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonneprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
  3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.
  4. Het stimuleren van elektrisch rijden. Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.

Deze laatste drie pakketten leveren samen ongeveer 2,5 Megaton aan extra CO2-reductie en brengen de doelen van het Energieakkoord veel dichterbij.

NVDE overzicht versnellingsopties 2020