Op woensdag 25 oktober vond de tweede editie an TechMatch plaats bij Tebodin in Vianen. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Reduce heat’, een onderwerp waarover drie innovatieve technologieleveranciers een betoog hielden.

Chris Bruijnes van Innovatielink introduceerde samen met Jan Koning van ISPT het programma, de bedrijven en de gedachtegang achter TechMatch. Het doel van TechMatch is om een ‘match’ tot stand te brengen tussen technologieleveranciers en engineeringfirma’s en zo een synergie tussen de bedrijven te creëren. Dit idee is ontstaan tijdens een aantal bijeenkomsten in 2016  vanuit de behoefte van zowel engineeringfirma’s als technologieleveranciers.

Framing the problem

Jan Koning van ISPT ging in op de vragenstormmethode die ontwikkeld is door het netwerk voor de procesindustrie NAP. Bij deze methode is het de bedoeling dat door slimme vragen te stellen, de challenge van het bedrijf scherper wordt neer gezet: ‘Framing the problem’. Bij het stellen van de vragen is het belangrijk dat de partijen niet in discussie gaan. De vraag wordt gesteld en in principe probeert de ondervraagde vlot en kort een antwoord te formuleren. Het is hierbij geen probleem als de partij niet direct een antwoord paraat heeft. Na deze vragenstorm zal de ondernemer de meest relevante, of lastigste, vragen op een rijtje zetten en kan er vervolgens diepgaander gediscussieerd worden.

Bekijk hier de presentatie van Chris Bruijnes en Jan Koning ‘TechMatch Reduce Heat’.

Gastheer Anne van Zwol van Tebodin heette de deelnemers van de TechMatch welkom op de centrale locatie in Vianen.  Tebodin is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau dat in handen is van het Duitse bouwconcern Bilfinger. Tebodin zit op meerdere locaties dicht bij de klant, waardoor er behoefte was aan een centrale plek in het land.

Circulaire economie

Petra Beris van Tebodin gaf een interessante presentatie over de relatie tussen circulaire economie, startups en corporates. Tebodin heeft een speciaal team in het leven geroepen dat internationaal onderzoek doet naar startups. Met dit onderzoek probeert het team de succesfactoren van innovatieve startups in kaart te brengen. Startups kunnen namelijk een zeer belangrijke rol spelen in de versnelling van innovaties en circulaire economie. Samenwerking tussen zowel ingenieursbureaus als startups lijkt hierbij cruciaal te zijn, waarmee een win-win situatie kan ontstaan.

Bekijk hier de presentatie van Petra Beris ‘Partnerships between startups and MNE’

Drie toeleveranciers zoomden in op het thema ‘Reduce heat’: HeatMatrix, BioBTX en Triogen.

HeatMatrix: kunststof warmtewisselaars

HeatMatrix is een spin-off van Shell Chemical legacy Hexion in Rotterdam en zet kunststof warmtewisselaars op de markt, waarmee warmte teruggewonnen kan worden uit vrijkomende afvalwarmte. Het slimme buisjessysteem van HeatMatrix is bestand tegen de corrosieve en vervuilende gassen. De vervuilingskarakteristiek is heel anders dan bij metaal en het kunststof materiaal kan heel eenvoudig schoongemaakt worden.

De uitdagingen van HeatMatrix liggen bij de zware industrie, waar het lang duurt voordat technologische innovaties geaccepteerd worden door de eindgebruiker (minstens 10 jaar). Ook zijn er weinig drivers voor energiebesparing.

Bekijk hier de presentatie van HeatMatrix.

Bij de vragenstorm van HeatMatrix kwamen er technische vragen over het systeem aan bod, maar ook over de energiebesparing, het businessmodel en de toekomst ziet. Deelnemers zetten een 20-tal vragen op het bord, zodat HeatMatrix naderhand de vijf meest relevante of opvallende vragen op een rij kon zetten.

‘Welke competenties mis je nu in je huidige team?’ – vraag uit vragenstorm

BioBTX: aromaten uit groene grondstoffen

BioBTX haalt chemische stoffen (aromaten) uit groene grondstoffen. Hiermee kunnen ‘groene plastics’ worden gefabriceerd. BTX staat voor Benzeen, Tolueen en Xyleen. Deze chemicaliën worden normaliter gewonnen uit aardolie en vormen de bouwstenen voor onder meer kunststoffen.

Uitdagingen van BioBTX liggen vooral in de opschaling en de korte timeframe’s waarin gewerkt moet worden. Ook is de internationale concurrentie een punt van zorg.

Bekijk hier de presentatie van BioBTX.

De vragenstorm levert vooral vragen op over de timeframe, de mogelijkheid om pilots op te zetten en wat hiervoor wel en niet van cruciaal belang is.

‘Hoe ziet de toekomstige waardeketen er uit?’ – vraag uit vragenstorm

Triogen: ORC voor restwarmte

Triogen is een leverancier van turnkey ORC-oplossingen voor de benutting van restwarmte en de efficiënte omzetting daarvan in elektriciteit. De Triogen ORC-technologie is gebaseerd op het Organic Rankine Cycle principe Een soort omgekeerde warmtepomp). ORC-systemen kunnen worden toegepast in industriële warmteprocessen.

Uitdagingen van Triogen liggen vooral in de process industry. Mogelijke afnemers blijven achter en dat roept vragen op. Is het product te onbekend? Zijn er alternatieven? Is het model onvoldoende duurzaam?

Bekijk hier de presentatie pitch van Triogen.

Tijdens de vragenstorm van Triogen werden verdiepende vragen gesteld over het businessmodel, de temperatuurrange, het duurzaamheidscertificaat en andere mogelijke struikelblokken. Alle vragen werden verzameld en meegegeven aan Triogen.

‘Wat is het terugverdienmodel van een unit?  – vraag uit vragenstorm

Verdiepende ronde

Na de pitches en vragenstormrondes kregen de drie partijen de kans om de meest uitdagende of relevante vragen uit te zoeken voor een verdiepende discussie. Het resultaat is dat alledrie bedrijven worden uitgenodigd voor gesprekken met diverse ingenieursbureaus.

De volgende TechMatch zal plaatsvinden bij het Process Design Center. De bijeenkomsten van TechMatch zijn alleen toegankelijk op uitnodiging. Wilt u meer weten over TechMatch mail dan naar info@innovatielink.nl.