Voor iedereen die zich bezighoudt met de energietransitie en met name met het vraagstuk van de systeemintegratie? organiseert de Topsector Energie op donderdag 6 juni het mini-symposium ‘Naar een robuust geïntegreerd energiesysteem’  in Supernova in Utrecht.

Het energiesysteem wordt steeds complexer. De vraag naar energie zal gaan veranderen. Er zullen nieuwe energiesystemen ontstaan op alle schaalniveaus. Fossiele brandstoffen worden meer en meer vervangen door duurzame en intermitterende bronnen. Energiedragers zullen niet langer onafhankelijk van elkaar zijn. Op alle schaalniveaus ontstaan energiesystemen. Nieuwe spelers doen hun intrede op de energiemarkt. Energieconsumenten worden energieproducenten en omgekeerd.

Op welke wijze ontwerpen en managen we gedurende de energietransitie het geïntegreerde energiesysteem, met behoud van de huidige betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid en hoe zorgen we tevens voor een maatschappelijke acceptatie van het nieuwe systeem? Welke gereedschappen, instrumenten, configuraties, concepten enz. zijn hierbij nodig en welke kennisleemtes en innovatiebehoeftes horen hierbij, zowel op technisch als niet technisch niveau. In Nederland beschikken we nu over een zeer betrouwbaar, veilig en betaalbaar energiesysteem en dat willen we zo houden!

Tijdens deze middag staan praktijkvoorbeelden centraal.

Het mini-symposium wordt afgesloten met de jaarlijkse Netwerkborrel Topsector Energie. Lees hier meer over het programma.

Aanmelden
Meld u hier snel aan voor deze middag!