Visie & missie

Het MKB speelt een belangrijke rol in innovatie. De innovatie die nodig is om van Nederland een duurzame samenleving te maken. In de wirwar van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden is het voor het MKB een uitdaging om hun innovatie-ambities te realiseren. Innovatielink helpt MKB’ers in de sector energie bij vragen en knelpunten op de weg van vinding naar markt. Met heldere, concrete adviezen en een InnovatieAtlas en een FinancieringsAtlas bieden wij inzicht in netwerken en financiering.

Welke technologieën houden ons bezig?

InnovatieLink ondersteunt de technologieën die deel uitmaken van het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Deze technologieën omvatten in de praktijk vaak een brede groep MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van warmtetechnologie, waarbij niet alleen het ontwerpen en maken van nieuwe apparaten van belang is, maar ook de installatie daarvan in woningen, kantoren en andere gebouwen door installateurs.

Wilt u meer weten over de technologieën die wij ondersteunen?
Vind meer informatie over het topsectorenbeleid over energie.

Klik hier voor de algemene folder van InnovatieLink.

Partners

Onze partners in innovatie

Topteams voor Kennis en Innovatie

Communities of Innovation

Hotspots voor innovatieve bedrijvigheid

Mediapartners

Brancheverenigingen

InnovationLABs

Centers forOpen Chemical innovation (COCi)

Maatschappelijke partners

Overige partners