Innovatie is nodig om van Nederland een duurzame samenleving te maken. Zeker startende en opschalende bedrijven, lopen tegen ondernemersvragen aan die specifiek zijn voor hun situatie.

Benieuwd naar inspirerende verhalen van innovatieve ondernemers in de sectoren energie, chemie en biobased economy? Lees dan de onderstaande praktijkvoorbeelden.

ECE Offshore

De kunst van zeekabels installeren

ECE_HR1

Het managen van verwachtingen

ECE Offshore heeft een kabelmonitoringsysteem ontwikkeld dat het installeren van kabels naar offshore windparken goedkoper, sneller en beter beheersbaar maakt. Na diverse succesvolle demonstraties is het belangrijk om het opschalingsproces goed te managen. Een kritische ondernemersspiegel heeft geholpen om te focussen op excellente operatie bij de eerste klanten.

“InnovatieLink heeft ons geholpen focus te geven in hetgeen waar we mee bezig zijn. Om helder te krijgen waar we wel en waar we geen prioriteit aan moeten geven”

 

Kostbaar en tijdrovend

Op dit moment bewaken kabellegschepen de installatie van zeekabels naar windparken en olie-en gasvelden met onderwatercamera’s en op afstand bediende vaartuigen (ROV’s). Dit is een kostbare, weersafhankelijke en tamelijk onnauwkeurige operatie.

Monitoring

ECE Offshore heeft een kabelmonitoringsysteem ontwikkeld dat deze werkwijze overbodig maakt. Sensoren onder het schip brengen tot wel 100 meter diep de zee en de zeebodem zeer gedetailleerd in kaart. Bovendien worden de data tijdens het leggen van de kabels digitaal opgeslagen. Dit alles scheelt tijd, halveert de kosten en voorkomt juridisch getouwtrek over eventuele schade.

Stapsgewijze benadering

Het is verleidelijk om te snel te willen groeien als je de potentie van het product ziet en er vanuit de markt grote interesse is. Veel bedrijven komen bij te snelle opschaling in de problemen. Door een stapsgewijze benadering te kiezen is een goed beeld ontstaan hoe organisatorische en financiële middelen het meest
efficiënt aangewend kunnen worden. Ook hebben de innovatiemanagers de jonge ondernemers aangezet kritisch naar hun eigen talenten en beperkingen te kijken en hier consequenties voor hun organisatie en marktbenadering uit te trekken. Dat geeft het bedrijf meer grip op het proces van opschaling.

SkyCap:

Drones voor duurzame energieopwekking

Skycap_HR1

Realistisch doorrekenen van business model

Is een locatie geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen of windturbines? Wat is het rendement en hoe komt dat er dan uit te zien? Een digitaal model van een gebied kan hier snel uitsluitsel over geven. Zo’n model produceer je efficiënt met een drone. Regelgeving en ontbrekende casus werkten belemmerend om de duurzame energiemarkt toe te treden. Een realistisch verdienmodel heeft deuren voor Skycap
geopend.

“InnovatieLink heeft haar netwerk ter beschikking gesteld waar we nu met veel plezier gebruik van maken”

Geschikte locaties

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland flink investeren in duurzame energiebronnen als zon- en windparken. Daarvoor moeten geschikte locaties gevonden worden, plannen worden ontwikkeld. Eenmaal in gebruik worden de parken regelmatig geïnspecteerd.

Drones met toegevoegde waarde

Omdat Skycap vanuit de lucht snel goede data vergaart en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, heeft het bedrijf zich de vraag gesteld of drones hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

Realistisch verdienmodel

De business case voor het inzetten van drones bleek een mooie uitdaging. De innovatiemanagers van Innovatielink kennen de markt en hebben de juiste contacten. Uit testvluchten, data-analyse en de verkennende gesprekken is een toepassing met verdienpotentie naar voren gekomen. Hierbij zit de toegevoegde waarde vooral in de combinatie van het 3D inscannen van de omgeving, de thermische beelden én mooie plaatjes voor marketing. Het kritisch en realistisch doorrekenen van een business model voor deze nieuw applicatie heeft de interesse van de markt gewekt en  tot een concreet voorstel geleid.

Sustainable Durable Systems:

Klimaatbeheersing op het dak

SDS_HR1

Focus op één afzetmarkt

Om het klimaat in gebouwen met platte daken aangenamer te maken, heeft Sustainable Durable Systems een witte daktegel, de zogenaamde Roofclix, ontwikkeld. Deze klimaatregulerende tegel maakt dure airco en extra verwarming overbodig. Door in de beginfase te focussen op één markt, is het eenvoudiger
om een launching customer te vinden die als voorbeeld voor andere markten en bedrijven kan dienen.

“Met Innovatielink hebben we focus aangebracht. We hebben gekozen voor onderwijs als eerste branche om ons product neer te zetten”

Slechte isolatie

In veel klaslokalen op basisscholen is het zomers vaak niet te harden terwijl in de winter een extra trui geen overbodige luxe is. De oorzaak is het platte dak op een vaak verouderd gebouw dat slecht geïsoleerd is tegen warmte en kou.

Witte tegel

Met de Roofclix van Sustainable Durable Systems wordt het een stuk aangenamer vertoeven in de klas. En dat voor een fractie van de kosten die een airco of een volledige dakisolatie met zich mee zou brengen.

Focus

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor basisscholen. Overal waar verouderde gebouwen staan waar de zon op platte daken brandt waar mensen pal onder moeten werken, wonen en leren, hoor je die klacht. Waar begin je dan als innovatieve ondernemer? Focus eerst op één belangrijke afzetmarkt was het advies van de innovatiemanager van InnovatieLink. Door een coalitie aan te gaan met een afnemer en een eindgebruiker die bereid zijn om je product uit te proberen, creëer je een markt. Met zo’n voorbeeld trek je anderen over de streep. En wellicht ook nog extra financiering om Roofclix 2.0 versneld te lanceren.

Klik hier voor een fragment van RTV Oost.

Duplaco:

Algen voor energie, eten en voer

Duplco

Het vinden van een passende investeerder

Meer plantaardig eten. Steeds meer mensen zien er de voordelen van in. Duplaco speelt hier op in met
gecontroleerde productie van algen, het nieuwe ‘groene goud’. Het bekostigen van de opschalingsfase is makkelijker gezegd dan gedaan. Door de ondernemer te ondersteunen met de verkooppropositie en een eindgebruiker te interesseren, is een investeerder gevonden die past bij de ondernemer en propositie.

“InnovatieLink heeft ons geholpen met het netwerk want dat is toch wel het belangrijkste voor kleinere bedrijven”

 

Schaarste

De productie van vlees legt een groot beslag op natuurlijke bronnen als energie, landgebruik en water. We consumeren meer dierlijke producten dan onze aardbol en ons lichaam aankunnen. Reden genoeg om meer plantaardig te gaan eten.

Grootschalige algenproductie

Door hun hoge gehalte aan eiwitten, onverzadigde vetzuren en antioxidanten passen microalgen in een gezonde en duurzame levensstijl. Duplaco wil daarom haar innovatieve algenproductie opschalen zodat algen breed kunnen worden ingezet als ingrediënt in verleidelijke, soms letterlijk groene producten zoals burgers en drankjes.

Geschikte investeerder

Om de kapitaalintensieve groei-ambitie te realiseren is een investeerder onontbeerlijk. Samen met de innovatiemanager zijn product-marktcombinaties in kaart gebracht en de verdienmodellen gekwantificeerd. Er is een geschikte investeerder gevonden die past bij de ondernemer, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en het commerciële potentieel onderschrijft. De eerste producten met algen van Duplaco zijn inmiddels op de markt, het bedrijf verwacht begin 2017 het opgeschaalde proces in gebruik te nemen.

BiogasPlus:

Biogas produceren op de boerderij

Biogas_HR1

Hoe realiseer je een daling van de kostprijs?

Door mest vers op de boerderij te vergisten kan een belangrijke stap gezet worden in het verduurzamen van de zuivelketen. Het is voor Biogas Plus de uitdaging om een goedkope kleinschalige installatie te ontwikkelen. Door samenwerking met een groot bedrijf en de aansluiting van het technisch proces op de ambities en verplichtingen van de overheid, is de oplossing dichterbij gekomen.

“InnovatieLink heeft ons geholpen om bij onze core values te blijven. Dus kwalitatief hoogwaardige producten leveren op een kleine schaal”

Duurzame groei

De zuivelsector voelt de noodzaak om steeds duurzamer te gaan produceren en zoekt naar samenwerking. De keten heeft zichzelf de ambitie opgelegd om de groei duurzaam in te vullen, met name door CO2-reductie. Enkel een businesscase rond krijgen met CO2-reductie is in de huidige markt niet haalbaar. Daarom is deze doelstelling gekoppeld aan het terugdringen van het mestoverschot.

Mestverwerking op boerderij

Biogas Plus heeft deze twee uitdagingen gecombineerd door grote biogasinstallaties geschikt te maken voor vergisting en mestverwerking op de boerderij. De uitdaging voor Biogas Plus zit in kostprijsreductie. Door in een keer tientallen installaties te realiseren, is een aanzienlijke kostprijsdaling mogelijk. Er wordt daartoe samengewerkt met partijen in de zuivelketen, waarbij de sector de vraag (de aantallen) organiseert en de overheid is gevraagd om maatwerk in de regelgeving te leveren.

Samenwerking groot concern

Innovatielink heeft Biogas Plus op pragmatische wijze geholpen om de ontbrekende stukken van de ingewikkelde puzzel te vinden. Dan gaat het niet alleen om de technische innovatie, maar ook om
de invulling van samenwerking tussen een MKB en een groot concern en het laten aansluiten van een technisch proces aan de ambities en verplichtingen van de overheid.