Financieringsvormen

Als ondernemer hebt u verschillende mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Elke vorm kent zijn voor- en nadelen. Hierbij is het goed om te beseffen dat – anders dan in het verleden – ondernemers vaak meerdere bronnen moeten aanspreken om hun financieringsbehoefte in te vullen. Zo komt het voor dat een subsidie, bancair krediet en risicodragend kapitaal worden gecombineerd. Ook wel pizzafinanciering genoemd.

Om meer inzicht te krijgen in hoe en waar innovatieve ondernemers in de energiesector financiering kunnen vinden, organiseert InnovatieLink  een Masterclass Finance.

Voor welke financiering kom ik in aanmerking?

Om snel te bepalen voor welke vormen van financiering u in aanmerking komt, kunt u op verschillende websites een quick scan uitvoeren. Sommige scans beslaan alle financieringsvormen, anderen zijn meer toegespitst op een speciale financieringsvorm zoals crowdfunding of subsidies.

Hieronder volgt een lijst met quick scans met de organisatie die de scan heeft ontwikkeld:

  • Algemene Financiering: Subsidiewijzer – overzicht van financieringsmogelijkheden door de overheid: subsidies, kredieten en fiscale aftrek. Na het filter op Ondernemers, Energiesector, Nederland blijven 12 regelingen over (RVO)
  • Algemene Financieringsvormen:  Intake report  – snelle selectie voor negen private en publieke financieringsvormen (Symbid)
  • Algemene FinancieringsvormenNationale financieringswijzer  – snelle selectie van tiental financieringvormen en ondersteunende partijen passend bij het karakter van innoverende onderneming (KvK)
  • VroegefasefinancieringQuickscan  (RVO)
  • StartupregelingenThe Startup Box  – instrument voor startups om te bepalen welk van de zes nationale overheidsprogramma’s het meest geschikt voor hen is. (KvK)
  • WBSOQuick scan   (RVO)
  • InnovatiekredietQuick scan  (RVO)
  • Subsidie voor duurzaam bouwenScan  (Duurzaam gebouwd)
  • CrowdfundingScan – in 8 vragen duidelijkheid of crowdfunding iets voor u is (KvK-  Douw & Koren)
  • CrowdfundingScan  – zoek op 36 platforms (Fundipal)

Subsidies & overheidsregelingen

De rijksoverheid heeft de belangrijkste regelingen voor het innoverende MKB op een rijtje gezet. Op de website van RVO staat een subsidiewijzer. In deze subsidiewijzer, waarin ook fiscale regelingen en kredieten staan, kunt u uw zoekopdracht verfijnen.

In onze atlas kunt u filteren op subsidies en overheidsregelingen. Deze financieringsvormen vallen onder de categorie goedkope financiering, omdat het vaak gaat om geld waar geen of slechts een beperkte financiële tegenprestatie tegenover staat:

1. Fiscale regelingen

Met een fiscale regeling stimuleert de overheid vooral innovatieve ondernemers om bijvoorbeeld research en development te doen. Voor bepaalde activiteiten krijgt u dan extra aftrekposten, zodat de financiële last op uw onderneming afneemt.

WBSO

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

2. Subsidies

In Nederland kunt u via de rijksoverheid, provincies en gemeentes subsidies krijgen voor allerlei activiteiten. Deze subsidieverstrekkers richten zich vooral op jonge en innovatieve bedrijven, omdat zij vaak nog geen andere financieringsvormen kunnen aantrekken.
Ook op Europese schaal zijn er veel subsidies beschikbaar. Hierbij is de concurrentie alleen erg groot. Om deze subsidies binnen te halen, is het dus extra belangrijk de juiste kennis en kunde in huis te hebben. Wij raden u dan ook aan het Europese subsidielandschap in te trekken sámen met een goede adviseur.

MIT-regeling  Energie en biobased

Met de MIT-regeling Chemie en Energie stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Het doel is de overgang naar een groene chemie en een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT. De MIT kent verschillende vormen: Kennisvouchers, Haalbaarheid, TKI-instrumenten en R&D samenwerking.

 

Krediet

(a) Bancair krediet

Ondanks dat banken niet meer zo makkelijk krediet verstrekken aan het mkb, blijft deze sector een zeer belangrijke bron voor mkb-financiering. Krijgt u niet direct krediet van de bank, omdat u bijvoorbeeld geen garanties kunt afgeven? Dan zijn er regelingen die ervoor zorgen dat u hiervoor wellicht wel in aanmerking komt. Denk aan het Borgstellingskrediet MKB.

(b) Andere kredietverstrekkers

Er zijn ook andere kredietverstrekkers voor het mkb, die bijvoorbeeld microkrediet of kortlopende leningen verschaffen. Vaak is de rente op deze leningen hoger dan bij de bank, omdat de verstrekkers meer risico lopen dan banken.

Participatie

(a) Informal investors of Business Angels

Informal investors, ook wel business angels genoemd, zijn vermogende particulieren die investeren in bedrijven. Vaak zijn deze informals zelf ondernemer geweest en hierdoor kunnen zij niet alleen kapitaal, maar ook hun kennis, kunde en netwerk inbrengen. In deze FinancieringsAtlas vindt u partijen die u in contact kunnen brengen met informals, bijvoorbeeld via pitchbijeenkomsten.

Een aantal jaar geleden kwam Sprout met een overzicht van Business Angels die in Nederlandse Startups investeerden. Daarnaast kennen ook banken clubs van Informal Investors.

(b) Venture capital

Professionele investeerders die zich voornamelijk richten op jonge en snelgroeiende bedrijven, worden venture capitalists genoemd. Zij verwachten vaak – in ruil voor hun kapitaal – een aandelenbelang in uw onderneming. De investeringsomvang van een venture capital-deal ligt tussen de € 250.000 en € 20 miljoen. Veel venture capital-partijen proberen hun rendement te behalen door een exit nadat uw bedrijf in waarde is toegenomen. De meerwaarde voor u zit ‘m in de professionele begeleiding die u krijgt naar snelle groei. De brancheorganisatie voor venture capital is de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen.

(c) Corporate venture capital

Voor grote bedrijven (‘corporates’) is het niet altijd gemakkelijk zelf alle innovatie op gang te brengen. Daarom hebben zij het zogenoemde corporate venture capital in het leven geroepen. Dit venture capital kunt u verkrijgen bij de corporates, tegelijkertijd met hun kennis en kunde. De corporate zelf wil hiermee zowel financieel als inhoudelijk rendement behalen. De brancheorganisatie voor corporate venture capital is de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen.

(d) Private equity

Hebt u een niet-beursgenoteerde, volwassen onderneming? En bent u op zoek naar financiering? Private equity kan dan de oplossing zijn. Dit risicodragend vermogen komt van professionele investeerders. Vaak zijn zij op zoek naar bedrijven die voldoende potentie hebben om in waarde te vermeerderen. Daarom investeren zij voornamelijk in ruil voor aandelen (veelal een meerderheidsbelang). Een private equity-investeerder kan de volgende stap in de ontwikkeling van uw onderneming mogelijk maken. De brancheorganisatie voor private equity is de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen.

(e) Crowdfunding

Via crowdfunding-platforms kunt u alternatieve financiering ophalen voor uw project of onderneming. Meestal als lening of investering; soms als donatie of sponsoring. Crowfunding kost veel tijd, omdat u ervoor moet zorgen dat een grote groep mensen (de ‘crowd’) aanhaakt. Het geeft echter ook direct feedback over hoe gewild uw product of dienst is. In deze Financieringsatlas treft u alle crowdfunding-platforms die een goedkeuring hebben van de AFM.

(f) Kredietunies

Kredietunies zijn coöperaties van mkb’ers. Zij brengen geld samen en stellen dit ter beschikking aan andere, krediet behoevende mkb’ers. Als u gebruikmaakt van hun krediet, ontvangt u vaak ook coaching. Een mooie bijkomstigheid dus.

Vragen? Neem dan contact met ons op

Wij gaan graag voor u op zoek naar de juiste bronnen of adviseurs, die u kunnen helpen om de levensfase van uw onderneming te bepalen. Neem contact op of raadpleeg de FinancieringsAtlas.