Sneller innoveren in offshore wind

De offshore windindustrie is een kapitaalintensieve sector. Wilt u daar als MKB-ondernemer een rol van betekenis spelen, dan is het aantrekken van voldoende financiering onontbeerlijk. Om in gesprek te komen met die eerste klant die uw innovatie wil testen en wil aanschaffen, vereist dat u de juiste kanalen kent. En om partners te vinden waarmee u samen kunt werken, kost veel tijd en energie.

InnovatieLink heeft hiervoor de community Offshore Wind Innovators opgericht in samenwerking met TKI Wind op Zee and NWEA. Deze community heeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen, in de toegang tot potentiële klanten en financiers, in de lange complexe toeleveringsketens, andere innovatieve MKB-bedrijven en in de kennisinfrastructuur rondom offshore wind.

“InnovatieLink heeft ons geholpen focus te geven in waar we mee bezig zijn. Om helder te krijgen waar we wel en waar we geen prioriteit aan moeten geven” – ECE Offshore

 

Baanbrekend MKB

Innovaties in de offshore windindustrie komen voor een belangrijk deel van MKB-bedrijven. Hieronder staat een selectie van deze pioniers, die InnovatieLink ondersteund heeft.

Fistuca: Stille Heihamer bespaart miljoenen – de kracht van vallend water

Corrosion Lab: Voorspellen van de corrosie van monopilefundaties

ECE Offshore: Slimmer kabels installeren voor offshore windindustrie

HGG: lasvolumecalculator biedt zekerheid

Seastate5: Hijsen XL offshore windturbine fundaties voor een derde van de prijs

Whiffle: Weersvoorspelling per windpark: snijden in onbalanskosten

 

Innovatiemanager Wind op zee:
Martin Weissmann

LR_InnovatieLink_img_1823_450x400_acf_cropped

Innovatie is pas innovatie als er een klant is die er voor wil betalen. Innovatie moet vooral gericht zijn op het oplossen van een concreet probleem of behoefte vanuit de markt. Als innovatiemakelaar helpt Martin Weissmann MKB-ondernemers om hun innovatieve idee – in stappen – om te zetten in concrete businessactiviteiten. Martin heeft een opleiding als ingenieur en heeft daarna een MBA gevolgd. De grootste bottlenecks die MKB-bedrijven ervaren liggen op het gebied van financieringsvraagstukken en het vinden van de eerste betalende klant. Met name op deze twee gebieden helpt Martin MKB-bedrijven met zijn ervaring, netwerk en overzicht van de markt. Martin is gespecialiseerd in bedrijven die actief zijn in duurzame energie. Zo heeft hij in de wind op zee-markt Stichting FLOW mede-opgericht.

m.weissmann@innovatielink.nl